Τετραόροφη οικοδομή στη συνοικία Αγ.Κωνσταντίνου Βόλου