Φ/Β ΚΑΛΥΨΩ Ι.Κ.Ε

ΕΠΩΝΥΜΙΑ : Φ/Β ΚΑΛΥΨΩ Ι.Κ.Ε. - F/V KALIPSO P.C.
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (35000) ΕΥΡΩ
ΕΔΡΑ :  ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 40
ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : kkantikos@gmail.com
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 121566454000
Α.Φ.Μ. : 800420856 | Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΟΙ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΑΝΘΗΣ
Αχιλλοπούλου 33 Βόλος
Α.Φ.Μ. 017988560 Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ
Συμμετοχή 50% 17.500 Ευρώ
  ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΚΑΝΤΙΚΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 83 Βόλος
Α.Φ.Μ. 026231455 Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ
Συμμετοχή 50% 17.500 Ευρώ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΑΙ : ΑΣΗΜΕΝΙΑ Γ. ΑΝΘΗ
Αχιλλοπούλου 33 Βόλος
Α.Φ.Μ. 152072125 Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ. ΚΑΝΤΙΚΟΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 83 Βόλος
Α.Φ.Μ. 152072580 Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ

Η Εταιρεία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ