Τετραόροφη οικοδομή σε πυλωτή στη συνοικία Αγ.Κωνσταντίνου Βόλου