Πολυόροφη οικοδομή στο κέντρο του Βόλου με μεζονέτα στον Ε' & ΣΤ' όροφο