Πολυώροφη οικοδομή επαγγελματικών χώρων. Ανακαίνιση χώρου αρχιτεκτονικού γραφείου στο Βόλο