Μετατροπή αρχοντικού σε ξενώνα & προσθήκη ισογείου στη Μακρινίτσα Πηλίου