Μετασκευή παλαιάς λιθόκτιστης σιταποθήκης σε χώρο εστίασης "Οινοπωλείον" στα Παλαιά Βόλου