Εξαόροφη οικοδομή στην περιοχή της Μεταμόρφωσης στο Βόλο