Διαμόρφωση υπάρχουσας οικοδομής & προσθήκη κατ'επέκταση στον Αλμυρό