Διαμόρφωση υπάρχοντος κτιρίου & προσθήκη καθ' ύψος σε κέντρο προσχολικής αγωγής στην Κάτω Πεύκη