Διαμόρφωση υπάρχοντος ισογείου & προσθήκη ορόφου στον Άγ. Λαυρέντιο Πηλίου