Διαμόρφωση υπάρχοντος ισογείου & προσθήκη κατ'επέκταση & καθ'ύψος στην Αγριά Πηλίου