Αποκατάσταση παλαιών λιθόκτιστων ελαιοαποθηκών - Νέα χρήση ως κέντρο ψυχαγωγίας "Κύλινδρας" στην Αγριά Βόλου