Αρχική

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ

Καλώς Ήλθατε,

στο δικτυακό χώρο της τεχνικής εταιρείας μελετών και κατασκευών << TEMKA Α. ΑΝΘΗ - Δ. ΚΑΝΤΙΚΟΣ Ο.Ε. >>.
Μέσω της ιστοσελίδας, οι ιδρυτές και οι συνεργάτες της εταιρείας, αποσκοπούν στη προβολή της δουλειάς των τελευταίων 35 χρόνων δραστηριότητας στο χώρο των ακινήτων.  

ΣΚΟΠΟΣ

Η Α. ΑΝΘΗ - Δ. ΚΑΝΤΙΚΟΣ Ο.Ε. είναι  Μελετητική, Συμβουλευτική και Κατασκευαστική Εταιρεία, διαγράφει μια σταθερά ανοδική πορεία στον κατασκευαστικό χώρο με συνεχή διεύρυνση του πεδίου των δραστηριοτήτων της και μεγάλη δυναμική στην ανάπτυξη και πραγματοποίηση τεχνικών έργων.

Σκοπός μας η δημιουργία έργων υψηλών προδιαγραφών και η μελέτη και κατασκευή σύγχρονων και λειτουργικών κτιρίων είτε πρόκειται για ιδιωτικά είτε για δημόσια έργα. Η λειτουργία της εταιρείας μας στηρίζεται σε εξαιρετικά υγιή και δυναμικά δεδομένα: Τεχνογνωσία, εξειδίκευση, εμπειρία, επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, προηγμένο εξοπλισμό και πολύ καλή χρηματοοικονομική διάρθρωση. Στοιχεία που πιστοποιούν τη στέρεα επιχειρηματική βάση και καταδεικνύουν την πορεία μας προς την άνοδο.