Προς ανέγερση - Κάτοψη τυπικού ορόφου Ανθ. Γαζή 217 με Φιλελλήνων